Menu

Historie

Kilde: IK Viking Hovedafdelingens 100 års jubilæumsbog. 

 

100 ÅRS JUBILÆUM · 1907 - 3. MAJ - 2007

Viking »besatte« i 1907 arealet nordvest for den nuværende campingplads og byggede i 1913 et klubhus uden vand og dermed uden sanitære forhold. Eventuelle bad foregik på stranden neden for Galløkken. I krigens sidste år måtte området og klubhuset forlades. Klubhuset blev i meget ramponeret stand i 1946 solgt til anvendelse som sommerhus i Pedersker. Idrætsklubben »Stjernen« (1906) og senere Arbejdernes Boldklub (1933) klemte sig ind på arealet mellem RB og Vikings anlæg (ud for friluftsscenen). 

Viking Klubhus Old (1)

 

Dette område blev senere anvendt af Viking til håndbold, hovedtennis og andre små øvelser. Midt i 30’erne anlagde Viking en 100 meter løbebane på den sydøstre langside af fodboldbanen. Gangstien til »Fredensborg « blev anvendt, når der skulle løbes længere distancer. Trods de meget primitive forhold har Vikings medlemmer fra den tid berettet om minder, der aldrig blev glemt.

 

NYE TIDER PÅ STADION NORD 1947

Den 1. maj 1937 fremsendte dyrlæge Knud Ahlstrand på vegne af Stadionudvalget bestående af klubberne: RB, Rønne Tennisklub, Rønne Rideklub, KFUM, B. 1910, Rønne Idrætsforening og IK. Viking en ansøgning om etablering at et stadion ved Torneværksvej. Ansøgningen indeholdt ansøgning om anlæg af opvisningsbane (fodbold, atletik), fodboldbaner, tennisbaner, ride- og travbane, samt bygning til badminton, restaurationslokale, køkken, toilet mv. Hele »herligheden« var anslået til at koste 158.000 kr., inkl. køb af jord for 45.700 kr. Af kommunens protokol for 1937 fremgår: Grundejerne har givet tilbud. Priserne findes for høje. Viking og B. 1910 beder om bedre forhold end på Galløkken og på »Østergadebanen«. Byrådet svarer: Først efter ny byplan. Borgmester Niels Nielsen: Klubberne må stå mere sammen.« Så der blev ikke noget nyt stadion ud af Stadionudvalgets ansøgning i 1937. I 1941, under 2. verdenskrig med stor arbejdsløshed, havde klubberne imidlertid fundet en udvej. Arbejdet kunne udføres iflg. Lov om »Beskæftigelse af arbejdsløse«. Byrådet besluttede nu (1942) at anlægge 3 fodboldbaner, 2 håndboldbaner, opvisningsbane til fodbold og atletik. Pris 161.000 kr., heraf 105.000 kr. i arbejdsløn. Det »nye stadion« – Stadion Nord – var en realitet og blev indviet 29. juni 1947. Rigtig gode baner i forhold til bakkerne på Galløkken. Senere blev området udbygget med flere fodboldbaner og håndboldbaner som vi kender det i dag.

Luk